Women's Basketball vs. Ohio Valley - Nov. 20, 2017 (Kilroy) - YSU Athletics